ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ราคาปานกลางที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เข้าชมทั้งหมด 450 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์