รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566)
เข้าชมทั้งหมด 55 ครั้ง