ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 102 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์