ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ราคาปานกลางที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561)
เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2561 เข้าชมทั้งหมด 572 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์